KRONOLOJİ

İ.Ö 1340-1200 Hurriler
İ.Ö 1200-600 Urartu Uygarlığı
İ.Ö 600 Ermenilerin bölgedeki etkinliğinin başlaması
İ.Ö 331 Beyazıt'ın Makedonya topraklarına katılması
İ.S 390 Bölge, Bizans ve Pers Ermenistan olarak ikiye bölün­dü.
750 Abbasi etkinliğinin başlaması
1054 İlk Selçuklu akınlarının başlaması
1102 Saltuklular, Selçuklulara bağlı olarak Beyazıt ve yöresi­ni etkinlikleri altına aldılar.
1395 Timur, yöreyi ele geçirdi.
1437 Karakoyunlular dönemi
1467 Akkoyunluluar dönemi,
1514 Beyazıt kalesinin anahtarlarının Yavuz Selim'e teslim edilmesiyle Osmanlı yönetimine girdi.
1828 Osmanlı-Rus savaşlarının başlamasıyla, Beyazıt, Rus işgaline uğradı. .
1829 Osmanlılar Beyazıt'ı zarar ödentisi ödeyerek Ruslardan geri aldı. ' .
1855 Beyazıt, yeniden Rus işgaline uğradı.
1856 Paris antlaşması ile geri alındı.
1877 Rusların üçüncü işgali.
1877 Berlin antlaşması ile geri alındı.
1914 Birinci Dünya savaşı ile Beyazıt'ın Ruslar tarafından döndüncü kez işgal edilmesi
14 Nisan 1918 Rus birliklerinin çekilmesi
3 Kasım 1918 Osmanlıların Mondros mütarekesi uyarınca bölgeyi boşa1tmasıyla birlikte Ermeni Taşnak işgali başladı.
9 Haziran 1920 Kazım Karabekir, Ermenistan seferini yürüt­mek üzere şark cephesi komutanlığına tayin oldu.
7 Temmuz 1920 Ermeni Taşnak hükümetine bir ültimatom ve­rildi.
24 Eylül 1920 Doğu cephesi kuvvetleri ile Ermeni Taşnak hü­kümeti birlikleri arasında çatışmalar başladı.
6 Kasım 1920 Ermeniler, ateşkes istedi.
8 Kasım 1920 Yeniden çatışmalar başladı.
17 kasım 1920 Ermeniler, ateşkes şartlarını kabul ettiler.
3 Aralık 1920 Gümrü antlaşması imzalandı. Bolşevik yöneti­mi başladı.
13 Ekim 1921 Kars antlaşması ile Türk-Sovyet sının kesinleş­ti. Beyazıt, kesin olarak Türkiye topraklarında kaldı.
1927 İl merkezi, Beyazıt’tan, Karaköse’ye taşındı. Beyazıt ilçe oldu. Daha sonra adı Doğubayazıt olarak değişti.
1937 Doğubayazıt eski yerleşim biriminden şimdi bulunduğu ovaya taşındı.